ARAANI over hun samenwerking met SPIN WEST

Araani vult een leemte in de markt van de rookdetectie. Traditionele systemen voor rookdetectie in risicobedrijven zoals de petrochemie of de afvalverwerking, schieten vaak te kort: te veel valse meldingen omwille van stof, damp of chemische contaminanten of te trage detectie. In 2014 ontwikkelde Araani de technologie voor intelligente video analytics die dit wel kan.

Pieter Claerhout van Araani doet er geen doekjes om. Hij is met weinig verwachtingen naar SpinWest gekomen. Als economist heeft hij namelijk een kloeke basis om een bedrijf in de markt te zetten. Zijn businesspartner Maggy Baetens is als burgerlijk ingenieur natuurkunde eveneens uit het goede hout gesneden. Maar zelfs twee sterke ondernemers zijn niet alwetend en ook het Araani team zat met heel wat vragen. Juridisch vooral. En ook hoe ze de hete adem van de concurrentie uit hun nek konden halen.

“SpinWest was een geschenk van de goden”

Araani speelde aanvankelijk, zoals de meeste startups, in op elke opportuniteit die zich aanbood. Pieter Claerhout: “Ons eerste project was er een in Mexico. Hoewel de markt van Araani de hele wereld omvat en de wereld een dorp is, hadden we toch nood aan meer focus. De multidisciplinaire klankbordsessies hebben ons geholpen om die focus te vinden. We kregen ook meer inzicht in juridische en contractuele zaken en samen met SpinWest legden we de basis voor een IP strategie.”

Pitchen bij investeerders

Als snelle groeier heeft Araani behoefte aan (risico)kapitaal. Eind 2015 werd samen met SpinWest een plan opgesteld om kapitaal op de halen. In april volgde een eerste pitch en eind november 2016 werd 850 000 euro kapitaal opgehaald. Pieter Claerhout: “Ik zeg niet dat we het zonder SpinWest niet hadden gekund, maar het klankbord dat we daar kregen, heeft ervoor gezorgd dat we onze voorsprong kunnen blijven behouden en zelfs kunnen vergroten.”


Araani Araani

 

Pieter Claerhout
Twee jaar geleden hadden we een leuk businessidee. Vandaag hebben we een getuned businessplan en voldoende kapitaal om te groeien.