SPIN WEST Onze missie

SpinWest wordt ondersteund door:

Spin West is ontstaan uit de ambitie van de Provincie West-Vlaanderen om in de komende jaren het aantal succesvolle spin-offs fors te laten stijgen en te brengen tot het Europese gemiddelde. 
Aan de basis ligt 'West Deal', een plan dat de strategische lijnen van het economische beleid van de Provincie West-Vlaanderen voor de komende vijf jaar uittekent. Eén van de conclusies luidt: "Cijferanalyse toont aan dat West-Vlaamse ondernemingen het relatief goed doen maar ook dat er in West-Vlaanderen bijna geen spin-offs aanwezig zijn". Daarop besloot de Provincie om de krachten te bundelen en een kader te creëren voor een eenduidig spin-off beleid op maat van bedrijven en het hoger onderwijs.”

 

Detectie en valorisatie

Tot het takenpakket van Spin West behoren zowel het detecteren en stimuleren van onontgonnen potentieel als het valoriseren van concrete ideeën door ondersteuning en begeleiding. Hiertoe werden drie trajecten opgezet. Bedrijven kunnen deze volgen, naargelang de fase waarin ze zich bevinden. 

 

Begleidende trajecten 

Gedurende de begeleidingstrajecten krijgen deelnemers de nodige ondersteuning in strategie, businessontwikkeling, funding of andere gespecialiseerde individuele coaching. De gemiddelde duur van een straject varieert tussen 9 en 15 maanden, afhankelijk van de complexiteit van valorisatie van het idee, dienst of product, en de snelheid waarmee alle onderbouwde parameters van het businessplan vastgelegd kunnen worden. Ook het vinden van de nodige (pre)financiering voor de spin-off speelt een belangrijke rol. 

 

 


Deel deze pagina met je netwerk 

KIES EEN TRAJECT

Haalbaarheidstraject Valorisatietraject Spin-off traject