SPIN WEST VALORISATIETRAJECT

In dit traject staat één doel centraal, namelijk dat van de 'business valorisatie'. Concreet betekent dit dat uw bedrijf al op de rails zit, maar dat u de opportuniteiten voor een groei of een heroriëntatie aan het aftasten bent. Misschien ziet u extra kansen onder de vorm van een nieuw product of een nieuwe dienst en vraagt u zich af of het niet beter is om er een afzonderlijk bedrijf voor op te richten. Misschien wil u een deel van uw activiteiten afstoten of wil u werk maken van een gecontroleerde groei. Samen met u brengen wij de risico's in kaart, we kijken kritisch naar de markt en naar uw product, wegen voor- en nadelen tegen elkaar af en begeleiden u naar een business plan waar u echt iets aan hebt en dat niet alleen in het dossier van de boekhouder blijft zitten. WIL U WERK MAKEN VAN EEN GECONTROLEERDE GROEI?
CONTACTEER ONS!

Dorine Gevaert, projectverantwoordelijke Spin West
dorine.gevaert@ocwest.be

Ondernemerscentrum West-Vlaanderen
info@spinwest.be

Tel.: +32 483 10 39 50 


 

KIES EEN ANDER TRAJECT

Haalbaarheidstraject Spin-off traject